Wèntjerdruim gedich John

Op de mert in Zitterd is drie waeke  óngersjtaond gedich geprojekteierd op de sjaatsbaan:

Wèntjerdruim

De Wènjterdruim in ós awd Zitterd

wo alles zo fejn blink en glittert

wurt ummer opnuuj

bezóch door väöl luuj,

die drènke en aete;

‘t leid wurt vergaete,

veur effe, want neit alles sjittert

ouch neit in ós awd sjtedje Zitterd