Platbook 14

Sjrief mit aan Platbook 14: Grenze

Platbook, gedichter en verhaole in ‘t Limburgs, krig ein veerteende edisie. Nog dit vruigjaor  versjient deil 14. Daoveur kènne  Limburgse sjrievesj pès 30 april a.s. eige werk insjikke euver ‘t thema ‘Grenze’.

Sjus wie de anger nummesj krig ouch  Platbook 14 ‘n eige redakteur dae ein keus maak oet ’t ingesjikde werk en de inleijing samesjtèlt. De nuuj edisie van Platbook wurt geprizzenteierd in mei.

Platbook is een serie dialectbuikskes veur Limburgse dialectsjrievesj en -laezesj. Auteurs oet de ganse provins wirke mit om ummer weier ein opvallend thema te besjrieve in hun eige verhaole en gedichter.

Platbook haet intösje ein gouw reputasie opgeboed. Veur jeder oetgaaf zeen d’r mee sjrievesj, mee inzendinge en haet ‘ne redacteur ’t ummer muiliker óm ein keus te make oet ‘ne gansen houp  tekste.

Jederein dae in ‘t Limburgs sjrif, kènt eine teks insjikke. De redaksie zuut dit keer, ouch vanwaege ‘t thema, gaer väöl saorte tekste: gedichter, verhaole, columns, monologe, toneel of leidtekste. Óm zoväöl muigelik luuj ein kans op publikaatsie te gaeve, mage de tekste neit langer zeen wie 600 weurd.

De redaksie dènk dat ‘t versjiensel grenze ein gouw insjpirasie kènt zeen; veer kènne de grenze letterlik numme wie in landsgrenze, mer zeker ouch figuurlik wie in: Wie wied kèns te gaon? Wienee geis te euver ’n bepaolde grens? Wao geit get de wied?

Tekste kènne pès  30 april a.s. waere aangeleverd biej Uitgeverij TIC, via paul@uitgeverijtic.nl.

Es ’t werk van ‘ne sjriever wurt geselekteierd, dan krig hae of zie ein oetneudiging veur de boukprizzentasie en ein Platbook 14 veur niks!

Wilt geer mee weite euver ‘t Platbook?

Ton van de Wijngaard is de  streektaalfunctionaris biej het Huis voor de Kunsten Limburg, tel: 0475 399 280  Uitgeverij TIC tel: 043 32 62 414.

Mee informasie euver de reeks is ouch te vènje  op www.hklimburg.nl/streektaal of www.uitgeverijtic.nl.

Alle buikskes oet de serie Platbook zeen te koup in www.ticshop.nl  of in de baetere boukhanjel.