Goud berich veur Marleen en John

 

Óngersjtaond berich krege Marleen en John van Veldeke Limburg:

Beste deelnemer aan het Veldeke Verhaole Konkoer ,

Het is eindelijk gelukt met Bennie Lindelauf definitieve afspraken te maken over de workshops schrijven.

Hij kiest voor een tweetraps sessie: de eerste op zaterdag 21 januari en de tweede op zaterdag 4 februari 2017. Hij geeft de voorkeur aan deze werkwijze, omdat hij in een tweede bijenkomst werkopdrachten uit de eerste wil bespreken. De zes verhalen worden eerder aan hem opgestuurd voor literaire analyse. Het is zijn wens om de zes geselecteerden gezamenlijk deel te laten nemen: eerdere workshops door hem gegeven voor het Fonds voor de Letteren hebben hem dat geleerd. Elke workshop zal zo’n drie uur duren.

Bij dezen bent u voor de workshops uitgenodigd. Over plaats en tijd wordt u nog geïnformeerd.Rest mij te vermelden, dat de zes verhalen zullen worden uitgegeven als apart katern bij het aanstaande Jaarboek Veldeke.

Met vriendelijke groet,

Lei Heijenrath