Gerèidsjap

Gerèidsjap.

 

Zoe wie ich de gèlige sjien van sjiem

tösse wattige winterwolke

neet kin vange,

 

zoe wie ich de wäoterige sjmäok

van e sjnievlökske

geng kleur kin geve,

 

en al doon ich nog zoe m’n bès

um ’t hangend köpke van e sjnieklökske

oet de groond te sjrieve

 

of de herfsbuim rosbruim blaojer

aon hun tek te hange,

 

’t zal noets ’t sjèlderij wërde

dat ich ién m’ne kop heb

 

umtot ’t gerèidsjap oe ich mèt werk

noe einmaol gèi penseel is.

 

 

Maria Scheres.