Lofleed

Lofleed

Ode an die Freude.

Wie naogleujende käölkes

leep de -nogzjusneetnovember- middag

straolend mèt miech op

werm genóg um nog effekes te blieve

stèl genóg um de kleure te hure

van die lèste passieblom

oondersteund door ’t gekras van ‘ne kraoj

dat kloonk wie Beethovens ‘Ode an die Freude’.

31 oktober 2012.