Leëve en doeëd.

Leëve en doeëd.

 

Liere en leëve.

wirke en jeëve.

Kriesje en laache

van `t leëve jet maache.

Leëve en sjterve

kinger die erve,

van `t leëve de weëd,

maach `t besser óp dis eëd.

De anger zie, ieëwieg leëve,

woa engele konzeëte jeëve.

Ziet me doa der ware zin

van `t leëve en de leefde in.